Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО ВИСНОВОК ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Компанія “Правелон” (далі – “Виконавець”), зареєстрована та чинна відповідно до законодавства України, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі — «Договір») на нижченаведених умовах:

 1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Послуги — набір консультаційних послуг, які надає Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https:// https://pravelon.legal/, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, що їм надаються.

1.4. Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Користувачем умов Публічної оферти цього Договору.

1.5. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-річного віку і здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, та сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони — Виконавець та Користувач.

1.7. Послуга — виражений у формі розмови чи певного переліку дій комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі.

1.8. Пакети Послуг — детальні умови надання конкретних переліків Послуг, що включають такі умови:

1.8.1. Назва, предмет та зміст Послуги;

1.8.2. Переліку дій;

1.8.3. Результати послуг;

1.8.4. Порядок оплати тощо.

 

 1. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві консультаційні та юридичні послуги на платній основі відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов’язується сплатити Виконавцю вартість Послуги, яка їм купується.

2.3. Детальний зміст Послуги обговорюється Сторонами у Пакетній пропозиції або комерційній пропозиції, яка розміщується на Сайті Виконавця або надсилається клієнту особисто на його e-mail/месенджер.

2.4 Виконавець не гарантує для клієнта отримання результатів послуг, які залежать чи надаються державними органами України чи будь-якої іншої країни, оскільки надання таких результатів послуг є винятковою прерогативою державних органів України чи будь-якої іншої країни.

2.5 Відповідальність за використання Послуг, а також за будь-які результати, прямі чи опосередковані наслідки, отримані в результаті використання цих послуг, знань та навичок, повністю і повністю лежить на Користувачі і не можуть бути пред’явлені Виконавцю у будь-якому вигляді.

 1. Умови надання послуг.

3.1. Послуги надаються у вигляді дистанційних консультацій та переліку Послуг з Пакетної пропозиції послуг, а також окремих Послуг.

3.2. Термін надання визначається відповідно до Послуги.

3.3. Акцептом цього Договору визнається повна або часткова оплата Клієнтом вартості відповідної Послуги та означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.4. З моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач обирає Послугу на сайті Виконавця та ознайомлюється з умовами оплати.

3.5.2. Після вибору необхідної Послуги (Послуг) Користувач оформляє заявку на Послугу або відразу переходить за посиланням оплати та здійснює оплату.

3.5.3. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

3.5.4. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем усієї інформації та виконання всієї Послуги, передбаченої у відповідному Пакеті Послуг/Послуги.

 

 1. Права та обов’язки Виконавця:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за послуги, що надаються, оплату у розмірах та строках, передбачених цим Договором та відповідним Пакетом Послуг.

4.1.3. Скасувати, переривати чи переносити будь-які Послуги, змінювати їхнє наповнення.

4.1.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем у процесі отримання Послуг, без будь-яких обмежень чи компенсацій з боку або на користь Користувача.

4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1. Надавати Користувачеві консультаційні послуги в обсязі відповідного цього Договору та відповідного Пакету Послуг/Послуги.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості та змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. Розробити план надання послуги;

4.2.4. За потреби забезпечити Користувача методичними матеріалами.

 

 1. Права та обов’язки Користувача.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати послуги належної якості відповідно до обраного Пакету Послуг/Послуги.

5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. Добросовісно подавати всі необхідні документи для отримання Послуги або Пакету Послуг.

5.2.2. Своєчасно вносити плату за Послуги у розмірах та у строки, встановлені цим Договором.

5.2.3. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації надання Послуг.

5.2.4. Утриматися в процесі отримання Послуги від дій, які:

5.2.4.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або агентам брати участь у наданні Послуг та отримувати інформацію у процесі отримання Послуги.

5.2.4.2. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або агентів, у тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.

 

 1. Вартість послуг та порядок оплати.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачеві за цим Договором, складає загальну суму сплачених Користувачем Послуг.

6.2. Вартість конкретної Послуги визначається Виконавцем у Пакеті Послуг, що розміщується на Сайті Виконавця або повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

6.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за Послугу, якщо Користувач фактично розпочав отримання Послуги та відмовився від Послуг.

6.5. У разі дострокового припинення дії Договору з ініціативи Виконавця — Виконавець повертає кошти з вирахуванням погодинної оплати з розрахунку $75 за годину надання Послуг. Отримані послуги у такому разі не компенсуються.

6.6. Якщо Користувач відмовляється від Послуги до початку отримання Послуги та Користувачем сплачено лише аванс, Виконавець має право не повертати сплачений аванс. У разі оплати всієї суми – 100% вартості Договору Користувачеві повертаються кошти у сумі 75% від сплачених коштів.

6.7. Розмір оплати встановлюється за повний пакет послуг і не може змінюватися.

 

 1. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ І ВСІ ЗВ’ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ В НАЛЕЖНОМУ ВИГЛЯДІ, БЕЗ ЯВНИХ АБО УМОВНИХ ГАРАНТІЙ. ВИКОНАВЕЦЬ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ І НЕ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ГАРАНТІЙ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБОРОТУ. ОКРІМ ЦЬОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ І ПОВ’ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ЗВ’ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.

7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності: за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки; прямо чи опосередковано втрачену вигоду чи неотримання доходів; втрату даних, експлуатаційних якостей чи інших нематеріальних цінностей; пов’язаних:

а) з доступом Користувача до Послуг та їх використанням або неможливістю такого доступу чи використання;

б) з матеріалами чи поведінкою, у тому числі ганебною, образливою чи незаконною, будь-якої третьої сторони; або

в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати 100 (сто) доларів США.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов’язаний з Послугами, має бути переданий до суду протягом строку позовної давності у розмірі 3 (трьох) місяців після виникнення підстав для нього, інакше така підстава вважається недійсною.

7.6. Користувач погоджується з тим, що у разі недотримання Користувачем п. 5.2.2 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату своєчасно, Виконавець має право не тільки призупинити надання послуг та доступ до Послуг до моменту здійснення оплати, але й припинити цей Договір на підставі п. 9.1.3 цього Договору.

7.7. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів Послуг не в особистих цілях, розповсюдження матеріалів Послуги у будь-який спосіб та незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачу доступ до Послуг та/або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Послугу коштів .

 

 1. Форс-мажорні обставини.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, карантином, обмеженнями та актами органів влади або управління тощо, смерті, хвороби однієї з сторін договору, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. У разі виникнення форс-мажорної обставини Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору, іншими документами, що підтверджують факт форс -мажорні обставини.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

 

 1. Припинення Договору.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. За згодою сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливе у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

9.1.3. У разі порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

 

 1. Обробка персональних даних.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер платника податків, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти) , і т.д.) у базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивній причині збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

 

 1. Термін дії Оферти.

11.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відзиву Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

 

 1. Інтелектуальна власність.

12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну, непередавану та відкличну ліцензію на використання Послуг та будь-яких матеріалів або інформації, отриманих у процесі надання Послуг або на Сайті. Матеріали та будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувачеві можна використовувати лише для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання з іншою метою.

12.2. Використання Послуг не надає Користувачеві права матеріальної чи інтелектуальної власності на послуги або матеріали, що використовуються.

 

 1. Прикінцеві положення.

13.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований та діє згідно із законодавством України, місце реєстрації якого також зареєстровано в Україні.

13.3. З огляду на п. 12.2. цього Договору, місцем вчинення цієї угоди та місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати територію України.

13.4. Акцептуючи цю Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.

13.5. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.

13.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.7. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 1. Реквізити Виконавця.

Виконавець: Компанія “Правелон”